“Zes hardnekkige misverstanden over populisme”

@decorrespondent

“Het populisme is uitgeroepen tot woord van 2017. Toch lijkt het of iedereen er iets anders onder verstaat. De meest voorkomende misvattingen op een rij.”

I work as an abstract editorial illustrator for the dutch online NEWS platform The Correspondent.