De belangrijkste twaalf vragen over Brexit beantwoord.

@decorrespondent

“Morgen stemt Groot-Brittannië over wel of niet lid blijven van de Europese Unie. Waarom opeens afscheiden? En wat betekent dit voor ons? Vanuit Groot-Brittannië beantwoord ik jullie prangendste vragen.”

I work as an abstract editorial illustrator for the dutch online NEWS platform The Correspondent.